MOSTMAGIC DUEL COMMANDER

Ceny

viz grafika

Počet kol


4-5 kol dle účasti

Plánované turnaje - Hlavní město Praha

Duel Commander
MOSTMAGIC, Dělnická 209, 434 01 MOST

Termín konání: 26.5.2024 - 25.5.2024
Formát: Duel Commander
Místo konání: MOSTMAGIC, Dělnická 209, 434 01 MOST
Kapacita turnaje: 24 osob
Již registrováno: 7 osob
Registrace možná od:
Vstupné: 300 CZK
Číslo účtu: 1417165032/3030
Kontakt na pořadatele: woopee24@gmail.com
Dragon World Gaming