Oathbreaker

Oathbreaker vytvořila americká nezisková organizace Weirdcards Charitable Club, Inc. Jedná se o rychlý casual formát určený pro více hráčů.

Oathbreaker je 60-kartový balíček podobně jako Commander každou kartu smíte mít v balíčku pouze jednou (Výjimkou jsou pouze základní země). Na rozdíl od Commandera, každý balíček má svého Oathbreaker Planeswalkera a instant / sorcery Signature Spell v Command zóně. Tedy 2 karty si určíte jako Oathbrekera a jeho Signature Spell.

Karty, které hrajete krom banlistu… musí být legální na turnajích formátu Vintage.

K pravidlům

Identitu balíčku a Signature spellu určují všechny mana symboly na zvolené kartě Oathbreakera.

Hráči začínají hru s 20 životy.

Kdykoliv Oathbreaker změní zónu můžete jej umístit do Command zóny. Změní-li zónu Signature spell (kromě Stacku), musíte jej umístit zpět do Command zóny.

Signature spell smíte zahrát pouze pokud máte Oathbreakera ve hře.

Zahrání Oathbreakera zdražuje jeho další případné seslání z Command zóny o 2 many. Stejně tomu je i u Signature spellu, každé zahrání tohoto spellu také zdražuje jeho příští seslání o 2 many. Počítá se odděleně

Karty, které získávají do hry karty mimo balíček (Wishes, Spawnsire, Research, Ring of Ma’ruf) nefungují, pokud se hráči na jejich hraní nedomluví před začátkem hry.

Pokud nějaká karta odkazuje na Commandera je automaticky cílen Oathbreaker.

V neposlední řadě nové karty začínají být legální k dni kdy je stanoven prerelease nové sady. V případě že není prerelease, tak se počítá datum release.

Dragon World Gaming